Teejuht sügis 2023

Fotod: Teede Tehnokeskus

Praegune süsteem annab teeilmajaamade juures valitsevatest oludest üsna ülevaatliku pildi, ent töötatakse ka selle edasiarendusega.

TEEILM Eesti teeilm: ilm, mis ei tohiks tulla üllatusena

Liivi Tamm , Teejuhi kaasautor

Muutuvteabega operatiivsed märgid änapäeval on info visualiseerimine muutunud väga liht- T saks: muutuvteabega märkide algoritmid aitavad mää- rata sobivaid sõidukiiruseid. Aktsiaseltsi Teede Tehno- keskus projektijuht Märt Puust selgitab, et need piiranguotsu- sed muutuva teabega liiklusmärkidele sõltuvad peamiselt ilmastikust: välja on töötatud eraldi mudelid, mis kiiruse piira- mise otsuse tegemisel arvestavad ja kombineerivad erinevaid ilmastiku näitajaid. Teatud väärtuste kombinatsioonid määra- vad sõidutingimuste tasemeks hea, rahuldav, halb või väga halb ning viimaste rakendumine võib tähendada automaatset kiiruse alandamist. „Osalesime ka ise nende mudelite välja töö- tamises. Meil on veebirakendus, mis kuvab sõidutingimuste infot põhimaanteedel. Kui rakendus näitab sõidutingimuste

Eesti teeilm on üsna hästi seiratud ja prognoositud, et teehooldajad ja ametiasutused oleksid olukorraga kursis ning liiklejad ohutult sihtpunkti jõuaksid. Märt Puust ja Stanislav Metlitski Teede Tehnokeskusest tutvustavad tänapäevaseid lahendusi, mida Eesti teeilma seirel kasutatakse.

55

TEEJUHT / NR 7

Powered by