Teejuht, suvi 2022.a

MAA

JÄRELKASV

Tallinna Tehnikaülikoolis kolmandal kursusel teedeehitust õppivale Jane-Ly Tammekivile on praktika andnud enesekindlust ja oskust kohe tegutseda. Kust oled pärit ja kuidas sattusid teedeehitust õppima? len pärit Harku vallas asuvast Vääna külast. Teede- O ehituse valdkonda sattusin tänu oma isale. See on natuke naljakas lugu. Lühidalt öeldes soovisin algul õppida hoopis psühholoogiat, kuid ühe arutelu käigus isaga jõudsime hoopis geodeesia erialani, mis hakkas mulle tohu- tult huvi pakkuma. Esimeses geodeesialoengus taipasin siiski, et pigem kaldun teede ja sildade poole. Mis on Su lemmikaine kõrgkoolis? Praegu on lemmikaineks ehitusmehaanika, kus saab eri üles- annete kallal pusida ja tulemuseni jõudmine tekitab alati hea tunde. Muidugi ei saa unustada ka erialaga otsesemalt seotud aineid, näiteks „Sillad ja sillasambad“ ning „Teekonstruktsioo- nid“. Kahtlemata on kõige meeldejäävamad need ained, kus saab tegeleda käed-külge-ülesannetega ja teha materjalidega erinevaid katsetusi. Missugune oli suurim õppetund, mida praktika andis? Praktika andis mulle juurde enesekindlust ja oskust kohe tegutseda. Igale objektil või mujal ette tulevale olukorrale on alati olemas lahendus. Praktika toetas väga ainetunde ja aitas tekitada arusaama, kuidas mingi asi päriselus võiks toimida. Lisaks andis see kinnitust, et just teedeehitus on see vald- kond, mis mulle kõige rohkem meeldib. Kus Sa töötad ja millised on kõige huvitavamad tööülesanded? Töötan juba kolmandat hooaega ASis TREV-2 Grupp. Kooli kõrvalt töötan poole kohaga, kuid kaks eelnevat suve sain Jane-Ly Tammekivi: teede- ehituses rutiini ei teki

Jane-Ly kuulub lipkonda Okaskannel, mis on üks vanimaid Eestis tegutsevaid skaudiüksusi.

Teedeehituse eriala on üsnagi laialdane ja alati on võimalus liikuda eri vald- kondade vahel. Objektil on iga päev isesugune ning tihti tuleb ette olukordi ja aspekte, millega varem ei ole kokku puutunud.

Fotod: erakogu

68

86

TEEJUHT / NR 2

Powered by