Teejuht kevad 2023

ÕHK

Lennujuht Sigrid Uik, kes on spetsialiseeru- nud lähi- ja lähenemis- lennujuhtimiskeskuses toimuva Tallinna ja Ämari lennuväljade liikluse juhtimisele.

väljuvate ja sinna saabuvate NATO lennukite kohta, mida Sigrid Uik samuti juhib. Üldiselt peavad ka sõjalennukid tsiviilõhu- ruumis lennates täitma seal kõikidele ühteviisi kehtivaid reegleid. Just lähilennujuhtimisüksusele on vajalik Rae raba kohal kõrguv lennujuhtimistorn, sest lennukite juhtimiseks lennuvälja vahetus läheduses ning stardi- ja maandumisradadel või ruleerimisteedel on vajalik visuaalne kontakt õhusõidukiga. Rae raba kohal kõrguv lennujuhtimistorn on vajalik lähilennujuhtimisüksusele, sest lennukite juhtimiseks lennuvälja vahetus läheduses ning stardi- ja maandumisradadel või ruleerimisteedel on vajalik visuaalne kontakt õhusõidukiga.

Teiste Eesti lennujaamade lennujuhid korraldavad peaasjalikult oma lennuvälja liiklust.

Praegust olukorda lennujuhtimiskeskuses, kui koroonapandee- mia on möödas ja sõjaga ollakse tahes-tahtmata kohanetud, kir- jeldab Uik rahuliku ja töisena. „On kiiremaid ja rahulikumaid olukordi. Tavaliselt on öösel vaik- sem, päeval kiirem. Aga kui käsil on kiire töö, siis ega lennujuht väga ei märka, mis ümberringi ruumis toimub või kuidas aeg len- dab,” kirjeldab ta oma töö argipäeva. „Meil siin Tallinnas on ena- masti suhteliselt rahulik, aga suuremates keskustes on siginat-

Vaade lennujuhtimistorni interjöörile – Tallinna lennujuhtidel on kasutada hea ja ajakohane tehnoloogia ning ka töökeskkond ja olmetingimused said viie-kuue aasta eest uuendatud.

114

TEEJUHT / NR 5

Powered by