Teejuht kevad 2023

VESI

VESI

16

36

23

BAASJAAMAD

MEREMEES MEENUTAB Kapten Feliks Voolens ja mootorlaev Loksa Kaugsõidukapten ja Eesti merendustegelane Peeter Veegen meenutab kapten Feliks Voolensi teed mere- mehena.

PERSOON

AIS/VDES baas- jaamad nüüd Eestis Transpordiamet vahetas 2022. aastal välja 18 aastat kasutusel olnud Jotron TR-2600 AIS baas- jaamad tänapäevaste AIS/VDES baasjaamade vastu.

Riigilaevastiku peadirektor Laasma: innovatsioon, efektiivsus ja rohepööre Tänavu jaanuaris kinnitas Majan- dus- ja Kommunikatsiooniminis- teerium (MKM) vastloodud Riigi- laevastiku peadirektoriks Andres Laasma. Eesmärkidest uuel tippjuhil puudust ei ole.

14

TEEJUHT / NR 5

Powered by