Teejuht kevad 2023

2022

LIIKLUSES KÄITUMISE ÜLEVAADE

Fooritulede nõuet järgib punase tule ajal keskmiselt 91% sõidukijuhtidest. Kollase tule ajal ei ületanud ristmikku keskmiselt 47% sõidukijuhtidest.

Jalakäijatele annab teed Eesti suuremates linnades 72% sõidukijuhtidest.

Sõidukijuhtide seas järgib kehtivat kiiruspiirangut põhiteedel 26% ja väiksematel maanteedel 36% juhtidest.

TURVAVÖÖD kasutas küsitlusuuringu järgi

98% täiskasvanud sõitjatest auto esiistmel. 89% täiskasvanud sõitjatest auto tagaistmel. 97% lastest olid turvavöö või turvavarustuse abil kinni.

98 %

Ühistransport

44%

sõidukijuhtidest.

sõitjatest kinnitab bussis turvavöö selle olemasolul.

Viimase 12 kuu jooksul on väsinult sõidukijuhtidest. 40 % mootorsõidukit juhtinud

TÄHELEPANU HÄIRIVAKS tegevuseks sõidukijuhtimise ajal pidas

94 % uuringus osalejatest

70 %

juhtimise ajal telefoniga rääkimist.

telefoniga sõnumite saatmist ning nende lugemist.

HELKURIT või muud enda nähtavaks tegemise vahendit kannab pimeda ajal

KIIVRIT kannab jalgrattaga sõites 30 % 81 %

63 %

täiskasvanutest

lastest

ja sageli 20% 15aastastest Eesti elanikest.

Liiklusseaduse nõudest hoolimata ei kanna kiivrit üldse

Täiskasvanute seas on helkuri kandjate osakaal püsinud 66−68% piires.

10% jalgrattaga sõitvatest lastest. Kiivrit kannab elektritõukeratta kasutajatest 8% täiskasvanutest ning 49% lastest.

Mitte kunagi ei kanna helkurit 6% täiskasvanutest.

146

TEEJUHT / NR 5

Powered by