Teejuht kevad 2023

JUHTKIRI

Laura Tammeorg

asta eest ilmus digiajakirja Teejuht esimene number. A Nüüd on ajakirjal 900 püsitellijat. Saime kinnitust, et teemade valik ja käsitletud valdkonnad pakuvad huvi paljudele. Jätkame rõõmuga. Digiajakiri sai tunnustuse ka asutuse sees. Nimelt hääletasid Transpordiameti kolleegid Aasta teo 2022 kategoorias – mis on suunanud meid tegema keskkonnasõbralikke valikuid nii, et meie töö tulemusena väheneb CO ₂ jalajälg – võitjaks digiajakirja Teejuht. Ajakiri ei sünni iseenesest, selle sisu loomisel aitavad kaasa eri valdkondade spetsialistid, kelleta oleks võimatu nii spet- siifilist ajakirja koostada. Teengi siinkohal kõigile huvilistele ja spetsialistidele üleskutse, et kui on mingi teema, millest soo- viksite järgmistes numbrites lugeda, siis andke teada. Samuti on oodatud arvamuslood. Ootan kirju e-postile laura.tammeorg@transpordiamet.ee. Suur tänu kõigile, kes on seni digiajakirja koostamisele kaasa aidanud! Kevadnumbris on lugusid huvitavatest inimestest mitmetelt erialadelt. Kajastame uusi suundi lennunduses, merenduses ja teede valdkonnas. Aasta esimeses numbris avaldame ka Transpordiameti teise tegutsemisaasta kokkuvõtte, vestle- me Transpordiameti uue peadirektori Priit Saukiga ja räägi- me, milliseid väljakutseid tõi 2022. aasta üheskoos tegutse- des ning kuidas oleme need seljatanud. Merenduse osas vestleme vastloodud Riigilaevastiku uue peadirektori Andres Laasmaga, räägime parvlaevaliikluse elektriliseks muutmise võimalikkusest Väinameres, tutvus- tame viienda parvlaeva esialgset kontseptsiooni ning räägi- me AIS baasjaamade väljavahetamise projektist. Lisaks meenutab kapten Peeter Veegen oma mentorit ja eeskuju, kapten Feliks Voolensit ning mootorlaeva Loksa. Teede osas usutleme Tiit Vunki, Transpordiameti projekti- juhti, kes teede projekteerimise kõrval on ka kahekordne sudoku maailmameister. Meenutame märtsis 100aastaseks saava Eesti ühistranspordi algusaegu. Esitleme Tartu uuen- datud Riia ringristmikku, mille käigus ehitati 316,2 m pikkune viadukt. Anname ka lühiülevaate eelmise aasta suurematest teedeehituse objektidest Eestis.

Foto: Transpordiamet

Laura Tammeorg

Lennunduse osas räägime Gerli Rebasega, kes töötab Euroopa Lennundusametis õigusnõunikuna. Mati Meos meenutab Eesti Lennundusmuuseumi loomist ja selle hoidmise võlu ja valu. Tutvustame Rootsi kliimaneut- raalse lennunduse hetkeseisu ja lähiplaane ning räägime lennukoridoridest, mis seavad ranged piirid kõrghoonete ehitamisele. Lennujuhi tööpäevaga viib meid kurssi Sigrid Uik. Loodame, et iga lugeja leiab endale ajakirjast midagi huvi- pakkuvat. Kui Sa soovid vormistada digiajakirja püsi- tellimust, siis täida sooviavalduse vorm siin. NB! digiaja- kiri on kõigile tasuta.

Head lugemist ja ilusat alanud kevadet!

2

TEEJUHT / NR 5

Powered by