Teejuht kevad 2023

VESI

ja avaliku sektori roll sadamate konkurentsivõime toetamisel Sadamate konkurentsivõime tegurid UURINGUD

Reet Laos , Transpordiameti sadamate järelevalve üksuse juhataja

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium tellis möödunud aastal uuringu „Sadamate konkurentsivõime tegurid ja avaliku sektori roll sadamate konkurentsivõime toetamisel“. Uuringu eesmärk oli analüüsida Eesti, Läti, Soome ja Rootsi eri suurusega sadamate näitel sadamate konkurentsivõime tegureid ja avaliku sektori rolli sadamate konkurentsivõime toetamisel.

Tallinna sadam. Foto: Adobe Stock

20

TEEJUHT / NR 5

Powered by