Teejuht kevad 2023

Ilmus raamat Eesti merenduse ajaloost apten Uno Lauri Merekultuuri Sihtasu- K tuse ja kirjastuse Varrak koostöös on valminud raamat „Eesti merenduse Foto: Kirjastus Varrak

duse arengust 19. sajandi keskpaigast Esi- mese maailmasõjani. Tähelepanu pööratakse olulisimatele peatükkidele iseseisva Eesti riigi merenduse arengus. Teosele on eessõna kir- jutanud Tarmo Soomere, sissejuhatused üksikosadele Tarmo Kõuts, Mart Meri, Mart Kuldkepp, Mart Laar ja Jüri Lember. Kaane kujundas ja vahelehtedele joonistas pildid Eesti parim marinist, kunstnik Roman Matkie- wicz. Raamat on mõeldud nii merenduse asjatund- jatele, meremeheks pürgijatele kui ka kõigile huvilistele. Head lugemist!

ajalugu“. 30 autori kaasabil saab pilgu heita olulistele teetähistele merenduses alates esi- ajaloost kuni 1940. aastani. Oma panuse selle koguteose valmimisse on andnud ka Trans- pordiameti merendusterminoloog Malle Hunt. Raamatu I osas antakse ülevaade Läänemere arengust ja meresõidu algusajast, mis hõlmab kivi-, raua- ja pronksiaega, sh saagadest tun- tuks saanud viikingiperioodi. Lugeda saab Hansa ajast kuni Vene-Liivi sõjani, sõdade- ja sündmusterohkest uusajast ja Eesti meren-

Kaane kujundas ja vahelehtedele joonistas pildid kunstnik Roman Matkiewicz.

Transpordiamet osales Meremessil 0.–12. märtsil toimus Eesti Näituste 1 messikeskuses Meremess, kus Trans- pordiamet jagas infot laevateede ja

huvi, kuidas registreerida ise ehitatud paati ja kust leida väikelaevajuhi tunnistuse tegemi- seks vajalikke õppematerjale. Ka laste seas oli Transpordiameti messiala populaarne – me- rendusteemaliste mõistatuste ja ristsõnade lahendamise ees jagati ka auhindu. 2023. aastal osales Meremessil üle saja ette- võtte. Mess tõi kokku osalejaid nii Eestist, Lätist, Leedust, Soomest kui ka Itaaliast.

navigatsioonimärkide kohta Eesti vetes ning tuletas enne uue navigatsioonihooaja algust huvilistele meelde meresõidu põhitõdesid. Mitmed külastajad tulid Transpordiameti alale konkreetsete küsimustega, mis puudutasid väikelaevu, nende kontaktivaba registreeri- mist või merekaarte ja merel liiklemist. Tunti

Transpordiamet Meremessil.

Foto: Transpordiamet

Mitteresidendist meremehed saavad taotleda Eesti isikukoode lates 10. jaanuarist saavad tööandjad Transpordiametilt A taotleda isikukoode Eesti lipu all sõitval laeval töötavatele või tööle asuvatele mitteresidentidest laevapere liikmetele.

kodulehelt ning lisada juurde meremehe teenistusraamatu ja passi koopia.

Tööandja kinnitab ning seeläbi vastutab taotluses oma allkirjaga, et laevapere liige on tuvastatud ja esitatud andmed on tõesed.

Isikukoodiga meremehed saab registreerida Maksu- ja Tolliameti töötamise registrisse, et rakendada laevapereliikmetele mõeldud erimaksurežiimi. Laiendatud isikukoodi väljastamise lahendusega ei pea laevapere liikmed enam toimingu tegemiseks selleks eraldi Eestisse või välisriigi esindusse kohale sõitma.

Taotluse saab saata elektrooniliselt aadressile: info@transpordiamet.ee. Põhjendatud kahtluse korral on Trans- pordiametil õigus nõuda meremehe kaugtuvastamist tööandja kulul. Isikukood moodustatakse ja väljastatakse 1–2 tööpäeva jooksul.

Isikukoodi saamiseks tuleb tööandjal esitada Transpordiameti meremeeste diplomeerimise üksusele taotlus, mille vormi leiab

45

TEEJUHT / NR 5

Powered by