Teejuht kevad 2023

ÕHK

ÕHK

94

110

105

LENNUKORIDORID

PERSOON

LENNUNDUS

Rootsi valmistub kliima- neutraalseks lennunduseks Ülemaailmne lennundussektor on teadlik ja nõustub, et lennun- dustaristu ja -lennutegevuse käigus tekkivad heitmekogused peavad jõudma netonullini. 2022. aasta jääb meelde teed- rajava aastana, mil võeti vastu mitu otsust, mis aitavad seda tähtsat eesmärki saavutada.

Tallinn on maailma riikide pea- linnade seas unikaalses seisus, sest lennuväli paikneb meil ju vaat et kesklinnas. See aga tähendab, et üle linna kulgevad lennukoridorid seavad ranged piirid kõrghoonete ehitamisele. pürgivale pea- linnale piiri ette Tallinna lennu- koridorid seavad kõrgustesse

Gerli Rebane seisab lennun- duse hea tuleviku eest Euroopa lennundusalast seadusloomet juhatav Gerli Rebane usub, et lennata võib puhta südametunnistusega, aga seda tasub teha mõtestatult.

92

TEEJUHT / NR 5

Powered by