Teejuht kevad 2023

ÕHK

Töökohtumine Lufthansas.

Praegu vajab juriidilist lahendamist küsimus, kuidas edaspidi kasu- tada õhuruumi, kus ei

lenda enam ainult õhusõidukid, mille pardal on piloot.

PERSOON

Gerli Rebane seisab lennunduse hea tuleviku eest

Ain Alvela , Teejuhi kaasautor

Fotod: erakogu

94

TEEJUHT / NR 5

Powered by