Teejuht kevad 2023

EASA juriidiline töörühm, mis tegeleb sertifitseeritud õhusõidukite reeglite väljatöötamisega.

Gerli Rebane tunnistab, et keskkonna seisukohast on ühiskonna suhtumine lendamisse jagunenud kaheks – ühed, kes leiavad, et igasugune lendamine on keskkonnavaenulik, teised, kes näevad selles vältimatut vahendit ja kiireimat moodust maailmas ühest kohast teise liikumiseks.

Üritus Eesti Euroopa Liidu eesistumiselt Tallinnas.

Volocopter. EASA sertifit- seerimisel olev õhusõiduk, mida tulevikus on võimalik käitada ka ilma piloodita pardal.

Arutleda võiks selle üle, kas väga odava hinnaga lendamine on keskkonna suhtes jätkusuutlik.

97

TEEJUHT / NR 5

Powered by