Teejuht sügis 2023

VESI

Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia magistritöö „Laevapereliikmetele psühholoogilise abi osutamise ja nõustamise vajadus Eestis tegutsevate laevandusettevõtete näitel“. Juhendajad Anatoli Alop ja Mari-Liis Tohvelmann.

LÕPUTÖÖ

Merenduses on turvalised töövõtted ja töökeskkond väga olulised, kuid meremeeste vaimne tervis jääb tihti tähelepanuta Maailmatranspordi kaubaveost üle 80% toimub laevadega ning seetõttu on meremehe amet väga oluline. Peaaegu kõik merel tehtavad tööd on suuremal või vähemal määral ohutuse seisukohast kriitilised ja seetõttu võib töö tulemuslikkuse langus mis tahes põhjustel, sealhulgas psühholoogilistel põhjustel, seada ohtu teised meremehed, reisijad või laeva.

Võrreldes maismaal töötajatega on merel olukord

teistsugune. Laev on meremeestele nii töökoht kui ka koht, kus nad elavad, magavad ja suhtlevad.

Foto:Transpordiamet

36

TEEJUHT / NR 7

Powered by