Teejuht kevad 2023

Foto: Kuvatõmmis esikaanest

Rootsi lennundusväljaande „Teejuht fossiilkütusevaba konkurentsivõimeni“ esikaas.

Ÿ 2030: riigisisesed väljumised peavad olema fossiilkütuse- vabad (tuleb kaotada siselendudega võrdsed heitmete kogused); Ÿ 2045: riigisisesed ja -välised lennud peavad olema fossiil- kütusevabad (kõik Rootsi lennuväljadelt väljuvad lennud peavad olema fossiilkütuse vabad ja seal ei tohi tankida fossiilkütust). Pannes suurt rõhku säästvale lennukikütusele (SAF), on Rootsi lennunduses osalejad pühendanud palju ressursse, et toetada kavandatud üleminekut fossiilkütuse vabadusele. Braathens Regional Airlines tegi 2022. aasta juunis esimese lennu ärilises lennutegevuses kasutatava õhusõidukiga, mille mõlemad mootorid töötasid sada protsenti säästval lennuki- kütusel ATR 72 tüüpi lennukil sada protsenti säästva lennuki- kütuse kasutamine on osa sertifitseerimisprogrammist, milles ATR ja Neste soovivad saavutada sajaprotsendilise SAFi kasu- tamise ärilises lennutegevuses.

Heart Aerospace ES30 Stockholmi Bromma lennujaama kohal.

Foto: Heart Aerospace

Sellises õhusõidukis kasutatavad uudsed jõuallikatehnoloogiad ei mõjuta põhjalikult mitte ainult õhusõiduki konstruktsiooni, vaid ka selleks vajalikku kütust ja lennuvälja taristut ning sellega töötamise viisi. See võib mõjutada muu hulgas lennuettevõtete ärimudeleid.

Liit teeb kindlaks ja seab prioriteediks heitmeta õhusõiduki tekitatud probleemid ning pakub nendele praktilisi lahendusi.

AZEA on alustanud tööd kuue töörühma kaudu: 1. töörühm „Juurutamisstsenaariumid“; 2. töörühm „Rohelise elektrienergia ja vesiniku tarne“; 3. töörühm „Lennujaamad (taristu ja toimingud)“;

Rootsi lennunduses on juba ammu omaks võetud säästev lennundus, mille eesmärk on saavutada 2045. aastaks fossiil- kütuse vaba lendamine.

4. töörühm „Lennunduse reguleerimine (taristu ja toimingud)“; 5. töörühm „Elektri- ja vesinikulennukite lõimimine Euroopa võrku“; 6. töörühm „Motivatsioonimehhanismid“.

Rootsi valmistub kliimaneutraalseks lennunduseks

Rootsi lennunduses on juba ammu omaks võetud säästev lennun- dus, mille eesmärk on saavutada 2045. aastaks fossiilkütuse vaba lendamine. Seda tegevuskava esitleti 2018. aastal keskkonna- ja taristuministritele ning see sisaldab kahte põhieesmärki:

107

TEEJUHT / NR 5

Powered by