Teejuht kevad 2023

ÕHK

UUDISED Lennuliiklusteeninduse AS tähistas veerandsadat aastat lennujuhmises

Hedwig Meidra , Lennuliiklusteeninduse AS kommunikatsioonijuht

ennuliiklusteeninduse AS on Eesti riigile kuuluv unikaalne L ettevõte, mille ülesanne on ohutu lennuliikluse tagamine. Tegemist on uue põlvkonna lennujuhtimisteenuste pak- kujaga, kes on suurepäraselt integreerunud oma valdkonna rahvusvahelisse kogukonda, et üheskoos kujundada tuleviku lennuliikluse korraldamist kogu Euroopa Liidus. Lennuliiklus- teenindusel täitus 4. detsembril 2022 juba 25. tegutsemisaasta. Esimesel tegevusaastal teenindasid meie ca 40 lennujuhti aas- tas ligikaudu 69 000 lendu. Juba mõni aasta hiljem, aastal 2003 teenindasime 97 000 lendu ja 22 aastat hiljem juba neli korda rohkem (236 000 lendu) ja seda meie 99 lennujuhiga, mis teeb stabiilset (ligikaudu 6%) kasvu läbi 22 aasta. See veerandsada aastat on toonud aeronavigatsiooniliste teenuste osutamisse mitmeid olulisi muudatusi Kui varem osutati teenust tollase Lennuameti koosseisus oleva üksuse kaudu, siis 1997. aastal toimus teenuse üleminek ise- seisvale ettevõttele. Olulisim muudatus seisnes selles, et teenuse osutaja eraldati järelevalvet tegevast asutusest. Ette- võtte jaoks ei olnud vähem oluline see, et saadi võimalus areneda tavalise teenust osutava ettevõttena ning otsustada vajalike investeeringute ja kulutuste üle ilma riigi eelarvelise vahenduseta. Lennuliikluse korraldus muutus sellest oluliselt läbipaistvamaks ja euroopalikumaks ka kliendi seisukohast. Tehnoloogias on 25 aasta jooksul nii mõndagi muutunud 25 aastat tagasi edastati valdav osa lennundusteadetest telegraafi võrku kasutades, seireseadmed põhinesid ainult radartehnoloogial, telefoniliinid olid analoogvõrgus. Tänapäeval toimub aga suur osa infovahetusest lennujuhtimiskeskuste vahel automaatselt, samuti toimub üha enam automaatsemalt ka maa-õhk infovahetus. Lennujuhtimises kasutatavad süs- teemid on muutunud oluliselt töökindlamateks. Tänapäeval

kasutame lennuliikluse korraldamiseks erinevaid süsteeme ja seadmeid maailma tippu kuuluvatelt tehnoloogiaettevõtetelt. Meie peamise lennujuhtimissüsteemi tootja on Thales, kommu- nikatsioonisüsteemi tootjaks on Rohde Schwarz, lähilennujuhti- mises kasutatava süsteemi tarnib ADB Safegate jne. Lennuinfo on suurel määral digitaliseeritud ja telegraafivõrgu asemel ammu kasutuses IT baasil toimuv võrgustik. Aeronavigatsiooniteabes või siis lennuinfos loodame paari aasta jooksul jõuda olukorda, kus piloodile või lennuettevõttele lennu ettevalmistamiseks vajalik info on andmebaasis digitaalselt ole- mas ja iga klient saab seda tellida ja filtreerida oma soovide ja vajaduste järgi. Digitaliseerimise ettevalmistamine on olnud pikk ja keerukas protsess, aga tundub, et oleme sellega lõpusirgele jõudmas. Kui mõelda ettevõtte ajaloo jooksul toimunud tähtsamatele otsustele, on märkimisväärne Eurocat (Topsky) lennujuhtimis- süsteemi kasutuselevõtmine ning arendamine koostöös soom- lastega. Selle tulemusena on loodud piiriülese lennuliikluse korraldamise süsteem FINEST, mille eesmärk on Eesti ja Soome õhuruumi lõimimine, kus vajadusel võivad Eesti lennujuhid juhti- da lende Soome õhuruumis ja vastupidi. Tegemist on Euroopa esimese omataolise katsega ühendada kahe riigi õhuruum. FINEST projekt on jõudnud oma tehniliste arenduste poolest lõpufaasi ja nüüd peetakse veel viimaseid konsultatsioone kahe riigi vahel. Ühise õhuruumi kasutuselevõtt on planeeritud lähi- aastatele. Koostöös partneritega põhjamaadest oleme 2017. aastast alates loonud jätkusuutlikku ja keskkonnasõbralikku lendamist võimaldava trassivaba õhuruumi (FRA). Praegu hõlmab see Eesti, Läti, Soome, Rootsi, Norra ja Taani õhuruume. Lähitulevikus on meiega liitumas ka Ühendkuningriik, Iirimaa ja Island koos kogu Atlandi ookeani põhjaosa katva õhuruumiga, muutes selle õhuruumi suurimaks omataoliseks maailmas.

118

TEEJUHT / NR 5

Powered by