Teejuht kevad 2023

Foto: Adobe Stock

Transpordiametis saab ennast nüüd regist- reerida A2 kaugpiloodi pädevustunnistuse saamiseks eksamile.

Rohkem infot A2 reeglite kohta leiab siit

siit Rohkem infot iseseisva praktilise treeningu kohta leiab

siit Õppematerjalid A2 eksami jaoks leiab

Transpordiamet võtab vastu A2 kaugpiloodi pädevuse eksameid UUDISED

Alates 1. märtsist on võimalik Transpordiametis registreerida ennast A2 kaugpiloodi pädevustunnistuse saamiseks eksamile. eni oli Eestis võimalik läbida vaid A1/A3 kaug- S piloodi algpädevuse eksamit, mida saab teha Transpordiameti kodulehel . See LOIS keskkonnas annab isikule õiguse lennata kas A1 või A3 avatud kate- gooria tingimuste järgi.

pädevustunnistuse olemasolu. Välisriigi kaugpiloodi pädevus- tunnistuse olemasolu korral tuleb taotlust esitades lisada pädevust tõestav dokument failina. Eksamile on vaja kaasa võtta isikut tõendav dokument ning eksamikeskkonda saab sisse logida Mobiil-ID ja Smart-IDga. Kuna eksami sooritamiseks kasutatakse tahvelarvuteid, ei saa sisselogimiseks kasutada ID-kaarti. A2 pädevustunnistuse taotluse esitamisel tuleb tasuda riigilõiv 10 eurot. A2 klassis lendamiseks tuleb lisaks eksamile läbida ka iseseisev prakti- line õpe, mis tuleb deklareerida taotluse esitamisel. A2 eksami läbimine annab õiguse lennata A2 avatud kate- gooria reeglite järgi kuni 2 kilogrammi raskuste mehitamata õhusõidukitega vähemalt 50 meetri kaugusel kõrvalistest isikutest ning aeglase lennurežiimi ( low speed ) sisselülitamise korral vähemalt 5 meetrit kõrvalistest isikutest eemal.

A2 eksam on kohustuslik läbida järelevalve all ning Trans- pordiametis saab seda teha klassiruumis. Eksam koosneb 30 valikvastusega küsimusest, millel on igaühel üks õige vastus. Eksami läbimiseks on aega 45 minutit ning eba- õnnestumise korral tuleb eksami tegemiseks broneerida uus aeg. A2 eksamile registreerimiseks on vajalik kas Eesti või muu Euroopa Lennundusohutusameti (EASA) liikmesriigi väljastatud A1/A3 kaugpiloodi pädevuse tunnistus. Kui kaugpiloodi algpädevus on omandatud Eestis, siis kont- rollib süsteem automaatselt taotlust esitades kehtiva

121

TEEJUHT / NR 5

Powered by