Teejuht kevad 2023

Transpordiameti 2022. aasta numbrites Transpordiamet on oma teise tegevusaasta jooksul edukalt ühendanud vee-, õhu- ja maismaatranspordi valdkonnad ning pakub inimestele senisest mugavamaid võimalusi riigiasutusega suhtlemiseks.

2022. AASTAL REGISTREERITI KOKKU

29 ÕHUSÕIDUKIT

1776 VEESÕIDUKIT

75 851 MAISMAASÕIDUKIT

24 LAEVA

38 002 37 849 kasutatud uued

89

1504

38 234

registritoimingut

väikelaevad alla 12 m jetid

laevad

E-KANALITES TEHTUD TOIMINGUTE OSAKAAL

2022. aastal tehti Transpordiameti teenindusbüroodes ja e-teeninduses kokku

83 % neist toimusid e-teeninduses

826 500

TOIMINGUT

137

TEEJUHT / NR 5

Powered by