Teejuht kevad 2023

ÜHISTRANSPORDIGA REISIJATE ARV KOKKU

50 160 SAARTE LENNUKITEL

2,5 mln LAEVADEL mandri ja saarte vahel

22 mln MAAKONNALIINIDEL

LIIKLUSOHTLIKE KOHTADE OHUTUSTAMINE JA TEE-EHITUS

35 Likvideeriti

LIIKLUSOHTLIKKU kohta

14

21

põhi- ja tugimaanteedel kõrvalmaanteedel

687 127 TEHNOÜLEVAATUST

15,9 %

Läbikukkumise tase

91

350

132

tehnoülevaatuspunkti ja

tehnoülevaatajat

HÜDROGRAAFILISED MÕÕDISTUSED Merel mõõdistati km² ja sisevetel km². 1100 56

LAEVATEED

NAVIGATSIOONIMÄRGISTUS Navigatsioonimärke kokku ehk ujuvmärki (197 poid ja 963 toodrit) . 1368 208 1160 TULETORNIDE KÜLASTATAVUS Külastusi kokku . Enim külastati 99 606 Sõrve , Kõpu ja Tahkuna 27 572 25 640 11 tuletorni kohta teeniti piletitulu üle millest meie hooldame

(sh 323 püsimärki ja 1311 ujuvmärki), 1634

püsimärki (sh 55 tuletorni) ja

15 810

nende kogupikkus 937 km

korral.

euro. 300 000

139

TEEJUHT / NR 5

Powered by