Teejuht kevad 2023

2022

Ennetuskampaaniad 2022. aastal

Kerstin Kolmann , Transpordiameti meediakampaaniate juht

Liiklusohutuskampaania „Kui oled roolis, pane telefon puhkama.”

Alkoholist tingitud kahjude vähendamisele suunatud kampaania „Sul on selgroogu.”

Kampaania kõneisiku Genka power speech' mehest, kel oli kõik, kuid kellel polnud selgroogu.

. märtsist 3. aprillini toimus roolis kõrvaliste tegevuste 7 ohtlikkusele tähelepanu juhtiv kampaania „Kui oled roolis, pane telefon puhkama". Kõrvaliseks ja segavaks tegevuseks liikluses saab pidada kõike, mis viib juhi tähelepanu sõiduki juhtimi- selt eemale. Enamlevinud kõrvalised tegevused on lisaks telefoni kasutamisele näiteks GPSi seadistamine, söömine-joomine ja las- tega tegelemine. Teavituskampaania keskendus ennekõike roolis telefoni kasuta- misele kui ühele levinumale ja ohtlikumale probleemile. Olgu selleks roolis helistamine, sõnumite saatmine, pildistamine või sotsiaal- meedia kasutamine, röövib telefon autojuhilt kõige tähtsama – tema tähelepanu. Seepärast andiski kampaania selge soovituse roolis olles telefon puhkama panna. Liiklusohutuskampaania „Kui oled roolis, pane telefon puhkama".

6. juunist 3. juulini toimus Transpordiameti, Päästeameti ning Politsei- ja Piirivalveameti ühine teavituskampaania „Sul on selg- roogu!”, mis kutsus inimesi märkama alkoholiga kaasnevat riski- käitumist ja andis praktilist nõu, kuidas kriitilisel hetkel takistada kaaslast joobes peaga rooli istumast või ujuma minemast. Ühise kampaania eesmärk oli vähendada sarnaste sõnumite dub- leerimist ning saavutada teemale ühiselt laiem kõlapind. „Sul on selgroogu“ kampaania soovis väärtustada julgust vastanduda seltskondlikule alkoholi liigtarbimisele ja asjatute riskide tolereeri- misele. Teisalt juhtis kampaania tähelepanu konkreetsetele ohtu- dele purjus peaga liiklemisel ja vette sattumisel ning andis praktilisi nõuandeid, kuidas kriitilisel hetkel takistada kaaslast joobes peaga rooli istumast või ujuma minemast. Kampaania kohta saab rohkem lugeda siit. Kampaanias kasutati tele- ja raadioklippe, väli- ja veebireklaami, sotsiaalmeediat ja Spotify keskkonda. Kampaaniajärgse küsitlus- uuringu tulemustest selgus, et kampaaniat on ühel või teisel moel märganud 69% kogu elanikkonnast ja 71% sõidukijuhtidest. Kõige enam on kampaaniat märganud kuni 34aastased eestlased ja maa- piirkondade elanikud.

Kampaanias kasutati tele- ja raadioklippe, väli- ja veebireklaami, sotsiaalmeediat ja Spotify keskkonda.

Kampaaniajärgse küsitlusuuringu tulemustest selgus, et kampaa- niat märkas ühel või teisel moel 62% kogu elanikkonnast, 65% sõidukijuhtidest ja 65% töösõite tegevatest sõidukijuhtidest.

Kampaaniat märkasid sagedamini eestlased ja Kesk- ja Lõuna-Eesti ning maapiirkondade elanikud.

140

TEEJUHT / NR 5

Powered by