Teejuht kevad 2023

2022

Liiklusohutuskampaania „Naudi sõitu. Aeglasemalt on mõnusam.”

Kergliikurite ohutusele suunatud kampaania „Kui tõuksiga, siis kainelt, üksi ja rahulikult.” Transpordiamet korraldas kevadel ja suvel teavituskampaania, mis keskendus elektriliste tõukerataste ohutusele ja neid puudutavate ohutusreeglite meeldetuletamisele. Kampaania oli tänavatel ja meedias üleval tõuksihooaja lõpuni. Varasemate aastate statistika põhjal saab öelda, et kergliikurijuhi osalusel toimunud õnnetustest on kolmveerand ühesõiduki- õnnetused, kus elektritõukeratta juht kukub. Sageli on nende kukkumiste taga suur sõidukiirus, valed sõiduvõtted, ootamatu takistus teel või alkoholijoove. Seetõttu andis seekordne teavitus- kampaania soovitusi just kergliikurijuhile endale – kui sõidad tõuk- siga, siis alati kainelt, üksi ja rahulikult. Lisaks tuleb elektritõuke- rattaga sõites järgida parempoolse liiklemise reegleid ning soovi- tatavalt kanda ka alati kiivrit.

Liiklusohutuskampaania „Naudi sõitu. Aeglasemalt on mõnusam.“

Kampaania pälvis ka Selge Sõnumi auhinna kategoorias parim selge sõnumiga tarbetekst koos tarbepildiga.

29. augustist 30. septembrini oli eetris Transpordiameti ohutu linnakiiruse kampaania „Naudi sõitu. Aeglasemalt on mõnusam.“ Kampaania oli ajastatud septembrisse, mil linnadesse saabusid kooliaastat alustavad lapsed ja liiklus muutus tervikuna suviste sõiduoludega võrreldes aktiivsemaks. Teavituse põhisõnumiks oli, et aeglasemalt on mõnusam liigelda. Linnakiirust järgides naudid sõitu rohkem ja kõigil on turvalisem. Kiirust ületades on ajavõit tühine, kuid kiiruse kasvades pikeneb sõiduki peatumisteekond ning aheneb juhi vaateväli, mistõttu väheneb võimalus, et juht jõuab ootamatustele õigeaegselt rea- geerida. Iga lisanduv km/h muudab liiklusõnnetuse tagajärjed raskemaks ning eriti kriitilise mõjuga on liikumiskiirus jalakäijatega toimunud liiklusõnnetuste puhul. Teavituskanalitena olid kasutusel televisioon, raadio, välimeedia, internet ja Spotify keskkond. Kampaaniajärgse küsitlusuuringu tule- mustest selgus, et kampaaniat on ühel või teisel moel märganud 56% kogu elanikkonnast ja 62% sõidukijuhtidest. Kampaaniat mär- kasid sagedamini 15–34aastased sõidukijuhid.

Teavituskanalitena olid kasutusel välimeedia, raadio, sotsiaalmee- dia ja Spotify keskkond.

Kampaaniajärgse küsitlusuuringu tulemustest selgus, et kampaa- niat märkas ühel või teisel moel 55% kogu elanikkonnast ja 69% elektritõukeratturitest. Kampaaniat märkasid sagedamini kuni 34aastased tallinlased.

Kampaania kohta saab lisaks lugeda siit.

Liiklusohutuskampaania „Talv on teel”

Talv tähendab Eestis palju enamat kui lumist teed. Juhid peavad arvestama musta jää, pimeduse, vihma, tuule, lörtsi ja veel luge- matute muude faktoritega. Lisaks on Eesti talve eripära, et sõidu- tingimused võivad muutuda väga kiiresti – teel olev vesi jäätub ning vihm muutub lörtsiks vaid minutitega. Transpordiamet tuletab inimestele talvisel perioodil meelde, et teeolud muutuvad temperatuuride kõikudes kiiresti ja liiklemiseks tuleb valida ohutu sõidustiil. Samuti kutsub kampaania inimesi enne rooli istumist vaatama hetkel valitsevaid tee- ja sõiduolusid aad- ressil . Tarktee.ee Kampaania kestis hajutatud meediaplaani põhimõttel 2022. aasta novembri lõpust 2023. aasta jaanuari lõpuni. Kampaanias kasutati tele- ja raadioklippe, väli- ja veebireklaami, sotsiaalmeedia ja Spotify keskkonda. Läbi Spotify on reklaami kuulatud 74 641 korda, seal- juures vähemalt üks kord on klippi kuulnud u 47 400 unikaalset kuu- lajat. Sotsiaalmeedias jõudis „Talv on teel" kampaania u 412 020 inimeseni.

Teavitustegevus väikelaevajuhtidele „Mis teeb laevajuhist tõelise merekaru?”

Aprillist maini toimus teavitustegevus, mille eesmärk oli suunata senisest rohkem väikelaevajuhte läbima väikelaevajuhi koolitusi. Teavitustegevuse fookuses oli digitest, millega paadisõiduhuvilised said hinnata oma teadmisi merepraktika, seadusandluse ja õigete ohutus-, pääste- ja esmaabivahendite kohta. Testi eesmärk oli suunata inimesi teemast põhjalikumalt huvituma ning tõsta soovi osaleda väikelaevajuhi koolitustel. Kõigi testi täitjate vahel loositi välja ka üks väikelaevajuhi koolitus. Teavitustegevus toimus sotsiaalmeedias ja ajakirjades Paat & Merendus ja Kalastaja. Sotsiaalmeedias jõudis teavitus u 432 000 inimeseni.

142

TEEJUHT / NR 5

Powered by