Teejuht kevad 2023

Ulukiõnnetuste vältimisele suunatud teavitus „Metsloomal on alati peatee” Eesti riigiteedel registreeritakse aastas ligikaudu 6000 liiklus- õnnetust metsloomadega. Nendes õnnetustes saab vigastada 20–30 inimest aastas. Viimastel aastatel on probleem pigem suure- nenud, sest sõidukeid liigub Eesti teedel rohkem. Mais ja septembris toimus teavitustegevus, mille eesmärk oli juhtida tähelepanu teedel liikuvatele loomadele ja anda nõu, kuidas teha kõik endast olenev, et nendega kokkupõrkeid vältida. Lisaks tavapärastele kampaaniakujundustele kasutati teavitus- perioodi jooksul ka termokaamerate jäädvustatud videoid, millel on näha metsloomade liikumine teele ning kuidas sõidukijuhid neile reageerivad. Teavitustegevuse aeg oli valitud metsloomade aktiiv- suse suurenemise järgi. Rohkem saab teema kohta lugeda siit.

Teehooldajate ja teehooldusmasinate ohutusele suunatud teavitustegevus „Ära möödu neist lähedalt!”

Teavituskanalina oli kasutusel sotsiaalmeedia, mille kaudu jõudis kevadel teavitus u 314 000 ja sügisel u 249 000 inimeseni.

Lõbus teavitustöö klipp „Ära möödu must lähedalt.“

Ulukiõnnetuste ennetamisele suunatud teavitustegevus toimus koostöös Eesti Jahimeeste Seltsiga.

Võrreldes teiste aastaaegadega, nõuab talvine liikumine suuremat tähelepanu ja teistega arvestamist. Teed muutuvad libedaks, teeruumi ja valget aega on vähem ning sõidukite tehnilised võima- lused ja juhtide sõiduoskus on erinevad. Lisaks sellele, et sõiduki- juhtidel tuleb valida ohutu sõidustiil ja olla valmis muutuvateks teeoludeks, peab arvestama ka teehooldusmasinate ning nende eripäradega: tee telje keskjoone ületamine hooldetööl, aeglasem liikumiskiirus ja tavasõidukist suuremad gabariidid. „Ära möödu neist lähedalt” teavitusega tuletas Transpordiamet talvi- sel perioodil liiklejatele meelde, et hooldeautodega tuleb arvestada ja mööduda neist ohutult.

Teavituskanalitena olid kasutusel digi- ja sotsiaalmeedia pinnad. Klippi näidati kokku u 803 900 korda.

143

TEEJUHT / NR 5

Powered by