Teejuht kevad 2023

LIIKLUSJÄRELEVALVE, AVASTAMINE JA MENETLUS

registreeritud 335 700 KIIRUSEÜLETAMIST

2860

Turvavarustuse nõuete rikkumisi

898 000

Politsei tehtud joobekontrolle

6600

Tuvastatud joobes juhte

305 000 rikkumist fikseerisid

mobiilsed kiiruskaamerad

LAEVADE JÄRELEVALVE

228 ÜLEVAATUST EESTI LIPPU

puuduse 1400 kõrvaldamiseks kontrolli välisriigi lippu

Kokku avastati ja tehti ettekirjutusi ligikaudu

253 kandvatele laevadele

kandvatele laevadele

4 liiklusohutus- kampaaniat 3 teavitus- kampaaniat

LIIKLUSOHUTUSELE SUUNATUD ENNETUSKAMPAANIAD

korraldati 7

LIIKLUSHARIDUSLIKUD JA ENNETUSALASED TEGEVUSED

„Iga pidu saab ükskord läbi“

Noorte jalgratturite koolitus korraldati projekti toel 218 koolis ja jalgratturi juhtimisõiguseni jõudis 4530 õpilast. 3.–4. klass „Jalgratturi koolituse toetamine“

9. klass

Noorte riskikäitumise ennetamisele suunatud koolitusi korraldati 239 ning neis osales ligikaudu 6500 õpilast.

5.–6. klass „Peatu, vaata, veendu“

„Selge pilt..!?“

11. klassid ja kutsekoolide II kursus

Projektis osales 3950 õpilast 110 koolist ning ohutussõnumid markeeriti ligi 630 reguleerimata ülekäiguraja või muude ohtlike kohtade juurde.

Õpilastele suunatud riskikäitumist ja ohutumaid

käitumismudeleid käsitlevatel koolitustel osales 3900 õpilast.

145

TEEJUHT / NR 5

Powered by