Teejuht kevad 2023

AIS/VDES baasjaamad nüüd Eestis BAASJAAMAD

Leo Käärmann , Transpordiameti veeteede nutilahenduste juhtivspetsialist Are Piel , Transpordiameti liikluse juhtimise osakonna juhataja

IS/VDES on vajalik Transpordiametile laevaliikluse ohutuse A tagamisel laevaliiklusteenuste (ingl Vessel Traffic Services , VTS) osutamiseks, Politsei- ja Piirivalveametile päästeope- ratsioonide korraldamiseks ja piirirežiimi tagamiseks, Mereväele riigikaitselisteks tegevusteks, aga ka rahvusvaheliste nõuete täit- miseks ning sadamatele ja lootsidele logistika tõhustamiseks. AIS süsteemiarendus ja baasjaamade aparatuuri täiustamine on viinud välja uue põlvkonna VHF andmevahetussüsteemi (ingl VHF Data Exchange System , VDES) loomiseni. AIS võeti algselt kasutusele laevade kokkupõrgete vältimiseks. Aja jooksul on sellest välja arenenud kohustuslik laevade automaatne sidesüsteem, mille peamine eesmärk on jäänud samaks: laevade identifitseerimine side kaudu. Hiljem lisati süsteemile satelliit-AIS (S-AIS) võimekus¹.

Transpordiamet vahetas 2022. aastal välja 18 aastat kasutusel olnud Jotron TR-2600 AIS baasjaamad tänapäevaste AIS/VDES baasjaamade vastu (SAAB R60). AIS/VDES (automaatne identifit- seerimise ja VHF andmevahetus- süsteem) võimaldab jälgida laevade liikumist ning vahetada digitaalselt informatsiooni nii laevade ja kalda- jaamade vahel kui ka vastava mooduli olemasolul satelliitide vahendusel.

¹ Uued tundlikumad vastuvõtjad võimaldasid AIS vastuvõtjate paigutamist satelliitidele ja toimiv S-AIS loodi, kui satelliitide vastuvõetud signaali hakati saatma maale ning võimsa arvutitöötlusega eraldati see üksiksõnumi- teks (satelliidile paigutatud AIS vastuvõtja vaateväljas on korraga liiga palju samal sageduskanalil töötavaid laevu, mistõttu tekib signaalide interferents, signaali analüü- siks ja puhastamiseks kasutatakse SDP ( Spectrum Decollision Protsessing ) töötlust. S-AIS teenust pakuvad kommertsfirmad exactEarth, Orbcomm ja Spire Global, kus firma satelliitide vastuvõetud signaal töö- deldakse satelliitides ja firma maapealsetes keskustes AIS sõnumiteks ja edastatakse teenuse tellijale interneti teel.

AIS/VDES baasjaam.

Foto: SAAB AB

23

TEEJUHT / NR 5

Powered by