Teejuht kevad 2023

MAA

Betoonitööde maht objektil oli aukartustäratav.

Põhjalikult on läbi mõeldud haljastus, mis kevadel saab veel viimase lihvi.

Ÿ Viadukti pealesõidud on ääristatud raudbetoonist tugimüüridega, pikkustega 172,4 m (Tallinna poolne) ja 124,9 m (Võru poolne). Rajatise pikkus kokku on 613,5 m. Ÿ Viadukti kaldasammastele toetuvad 5 m pikkused pealesõiduplaadid. Tekiplaadi laius on 10,7 m. Sõidutee kõrgusgabariit viadukti all on 5,5 m. Ÿ Viadukti vundamentideks on raudbetoonist vundamenditaldmikud. Vundamendi mõõdud 6 x 4 m ja kõrgus 1,1–1,2 m. Ÿ Sügavamad vundamendid asuvad olemasolevast pinnast 5–6 m sügavusel. Ÿ Projekteeritud koormusele, et 360 tonni kaaluv eriveok saaks vajadusel üle sõita. Ÿ Ehitusel kasutatakse valdavalt „kangeid“ betoone tugevusklassidega 34/45 ja 40/50. Ÿ Kõik teed on soolatatavad, seetõttu on kõik betoonide keskkonnaklassid valitud vastavas keskkonnas töötamiseks. Ÿ Viadukti projekteerides otsiti linnakeskkonda sobivaimat lahendust. Tegemist on V-kujuliste sammastega, mis konstruktsiooniliselt annab saleda lahenduse. Ÿ Riia viaduktil on disainvalgustus. Riia viadukti mõõtmete võrdlus teiste objektidega Ÿ ERMi betooni maht 34 000 m³. Ÿ Tigutorni betooni maht 7500 m³. Ÿ Ihaste silla betooni maht 8500 m³. Ÿ Ihaste silla pikkus 400,4 m. Ÿ Variku viadukti tekiplaadi pikkus 420 m. Ÿ Tallinnas Haabersti ristmikul Paldiski maantee viadukti pikkus 600,3 m ja viadukti tekiplaadi pikkus äärmistest vuukidest 277,10 m.

Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala projekt Ÿ Ehitati ümber ca 2,5 km riigiteid. Ÿ Rekonstrueeriti ca 2 km linnatänavaid. Ÿ Ehitati ca 2,4 km uusi linnatänavaid. Ÿ Ehitati viis treppi. Ÿ Rajati uusi või rekonstrueeriti olemasolevaid kergliiklusteid ligikaudu 8,4 km ulatuses. Ÿ Rajati kolm uut viadukti sõidukitele, mille hulgas on 316,2 m pikkune viadukt üle Riia ringristmiku. Ÿ Rajati viis eritasandilist teeületust jalakäijatele ja jalgratturitele, millest kaks koosnevad kahest eraldiseisvast viaduktist. Ÿ Rajati vähemalt 14kohaline veoautode parkla. Ÿ Ehitati 9 ringristmikku. Ÿ Tõsteti ümber puurkaev. Ÿ Ehitati 1120 meetrit uusi müratõkkeseinu. Ÿ Ehitati ligi 11 670 meetrit uusi sademeveetorusid. Ÿ Paigaldati ligikaudu 380 uut tänavavalgustusmasti, 781 liiklusmärki ja 212 viita. Riia viadukt Ÿ Riia viadukt asub Tallinna–Luhamaa maantee (E263) ja Jõhvi–Valga maantee (E264) ristis. Ÿ Viadukt ületab Jõhvi–Valga maanteed. Ÿ Viadukti tekiehituse pikkus on 316,2 m. Ÿ Viadukti tekiehitus on 13 avaga, muutuva ristlõikekõrgusega jätkuvtalakonstruktsioon. Ÿ Viadukti tekiehituseks on muutuva paksusega (1,0–1,7 m) raudbetoonist täisplaat. Tekiehituse laius on 10,7 m ja pikkus 316,2 m. Tekiehitus valati ja järelpingestati etapi kaupa. Tekiehitus eraldati sammastest tugiosadega. Ÿ Viaduktil on 28 tugiosa (POT-tüüpi tugiosa). Ÿ Riia viadukti betooni kulu on ligikaudu 6122 m³.

60

TEEJUHT / NR 5

Powered by