Teejuht kevad 2023

Foto: Wikipedia

Danyang–Kunshan sild avati 2010. aastal.

Foto: Verston

Tallinna Tehnikakõrgkooli teedeehituse eriala neljanda kursuse tudeng Cristo Prostang

loodab tulevikku siduda võimalikult eripalgeliste objektidega.

Reidi tee ehituse käigus rajati uusi ja rekonstrueeriti olemasolevaid teelõike ligi 14 kilomeetri ulatuses.

Kust oled pärit ja kuidas sattusid teedeehitust õppima? len pärit Saaremaalt Kuressaarest. Sattusin teedeehituse O valdkonna peale kaitseväes, kui arutasime kooli valikuid rühmakaaslasega, kes oli enne ajateenistust läbinud teede- ehituse erialal esimese kursuse. Jätsin selle idee meelde ja kui jõu- dis kätte otsustamise aeg, valisingi teedeehituse ega ole siiani pida- nud pettuma. Mis on Su lemmikaine kõrgkoolis? Aines „Tee-ehitustööde korraldus“ saime kursuseprojektina lahen- dada kogu objekti vajalikud tööd: eelarvestasime, koostasime aja- graafiku, arvutasime välja kõik vajaminevad ressursid, koostasime vajalikud joonised ja seletuskirja jpm. Missugune oli suurim õppetund, mida praktika andis? Kui sa ei ole kindel, siis küsi kindlasti üle. Mitu pead on ikka rohkem kui üks pea. Sellega väldid võimalikud suured eksimused ja kahjud. Kus Sa töötad ja millised on kõige huvitavamad tööülesanded? Töötan praegu Atemo OÜs. Eelmisel hooajal oli kõige huvitavam teha erinevaid töid, mis ei ole nii väga teedeehitusega seotud. Näi- teks paigaldasime mitmel objektil ise puitpiirdeid, mis takistavad autodel metsaaladele parkida. Need jätsid ka kogu objektile väga ilusa visuaalse pildi.

objekt tekitab pärast hea tunde, kui seal ringi sõidad ja tead, et sina selle ehitasid.

Miks peaks üks gümnasist tahtma õppida teedeehitust? Teedeehitus on väga huvitav eriala. Nagu öeldud, pakub enda ehitatud objekt head enesetunnet ja tunnustust ka teistelt. Teedeehituse erialalt on nii palju võimalusi edasi liikumiseks, näiteks jätkata magistrantuuris ja olla tulevikus objektijuht, projektijuht, projek-teerija, järelevalve või tellija. Samuti ei pea piirduma ainult teedega, sest valdkond jaguneb veel ka silla- ja raudtee-ehituseks. Mis on Sinu hobid? Teedeehituse kõrvalt tegelen erinevate spordialadega. Gümnaasiu- mi ajast on mul siiamaani küljes korvpalli pisik, käin ka jõusaalis. Kõige suuremaks hobiks on kettagolf (ingl disc golf ), mis on väga mõnus mäng värskes õhus ja mida on seltskonnaga alati lõbus män- gimas käia. Milline on Su lemmikobjekt Eestis ja välismaal? Eestis on huvitavaid ja vajalikke objekte mitu, näiteks Reidi tee. Trapi tee ehitus Männikul on minu lemmik neist objektidest, kus olen ise kaasa löönud. Praegu käimasolevatest projektidest on põnev Rail Baltic. Kõige huvitavamaks objektiks välismaal on maailm pikim sild Hiinas. Danyangist Kunshanisse viiva silla kogupikkus on 164,8 km.

Mida tahad teede alal ära teha? Sooviksin ehitada võimalikult palju erinevaid objekte. Iga valminud

69

TEEJUHT / NR 5

Powered by