Teejuht kevad 2023

MAA

ENNETUSTEGEVUS

Detsembrikuus oli Transpordiameti ristmeedia-

lahenduse fookus talvistel teeoludel

Laura Tammeorg , Transpordiameti turundusekspert

Detsembrikuus oli Transpordiameti ristmeedialahenduse fookuses talvistes teeoludes ja pimedal ajal liiklemine. uu aja vältel kajastasime teemat mitmes kanalis ja eri nurga K alt. Selgitasime, kuidas talvistes teeoludes ohutult liigelda, kuidas olla nähtav pimedal ajal, korraldasime katse, milles näitasime, mis juhtub libedal teel äkkpidurdades, kuidas vältida kokkupõrget ja mida teha külglibisemise korral, tutvustasime Tarktee.ee portaali ning muutuvteabega liiklusmärke. Sõidukijuht peab alati arvestama, et talvised sõiduolud erinevad kardinaalselt suvistest ning lumine ja libe tee pikendavad peatumisteekonda oluli- selt. Talviselt libe tee vajab sõidukijuhtidelt suuremat tähelepanu ja teiste liiklejatega arvestamist. Selleks, et ohutult sihtpunkti jõuda, tuleb sõidukijuhtidel valida teeoludele vastav sõidukiirus ning ohutu sõidustiil.

„Liikleja“ saate kaheksanda osa pealkirjaks oli „Pime aeg ja talvised teeolud“.

Teemat kajastati uudistesaates „Reporter“, „Postimees Grupi uudisteportaalide rubriigis „Liikleja“, raadiojaamades Kuku, Elmar ja MyHits, saates „Liikleja“ ning lisaks Transpordiameti sotsiaal- meediakontodel. Paralleelselt toimus ka kampaania „ “. Talv on teel „Liikleja“ saate kaheksanda osa pealkirjaks oli „Talvised teeolud ja pime aeg“ Detsembrikuu „Liikleja“ saates oli fookuses pime aeg ja talvised teeolud. Miks ikkagi on helkuri kandmine nii oluline ning kuidas seda õigesti kasutada? Kuidas erineb talvisel ajal auto juhtimine suvisest ning kuidas talviste teeoludega liikluses käituda, kui auto kaotab juhitavuse? Kuidas jõuab info muutuvteabega liiklusmärkidele? Libedarajal pani end proovile püstijalakoomik Mattias Naan. Saates said sõna Transpordiameti eksperdid ja sõidukoolitaja Indrek Madar. Saatejuht oli Jaanus Koort.

Televisiooni, raadiot ja online-meediat sisaldav ristmeedialahendus käsitleb aasta

jooksul iga kuu ühte liiklusohutuse teadlikkust vajavat teemat. Osana

lahendusest sündis uus telesaade nimega „Liikleja“, mis võtab kord kuus luubi alla ühe liiklusohutuse teema. Saate eri teemade käsitlused leiavad kord nädalas kajastuse Kanal 2 saates „Reporter“. Lisaks on iga teema kohta samal kuul intervjuud Transpordiameti spetsialistiga Kuku Raadios, raadios Elmar ja raadiojaamas MyHits ning teemat kajastavad artiklid Postimees Grupi veebides, mille jaoks loodi eraldi rubriik „Liikleja“.

Saate teemade lühemad lõigud olid detsembrikuu jooksul eetris „Reporteris“.

84

TEEJUHT / NR 5

Powered by