Teejuht kevad 2023

2022. aasta uute teede sileduse esikümme 1. Rakvere–Rannapungerja maantee (km 10–15,2) , Verston OÜ 2. Pärnu–Rakvere–Sõmeru maantee (km 42,2–48,5) , KMG OÜ 3. Kärdla–Käina maantee (km 4,9–11,4) , Tariston AS 4. Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla maantee (km 18,4–38,8) , KMG OÜ 5. Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maantee (km 64,2–80,2) , GRK Eesti AS 6. Tartu–Viljandi–Kilingi-Nõmme maantee (km 58,8–69,3) , KMG OÜ 7. Võru–Kuigatsi–Tõrva maantee (km 22,1–34,7) , Verston OÜ 8. Pärnu–Rakvere–Sõmeru maantee (km 84,5–88) , KMG OÜ 9. Risti–Virtsu–Kuivastu–Kuressaare maantee (km 69,4–78,2), AS TREV-2 Grupp 10. Pärnu–Rakvere–Sõmeru maantee (72,5–74,8) , KMG OÜ

Fotod: Teede Tehnokeskus AS

Teetööd tänavusel võiduobjektil.

tekitatakse ka pingerida kõige õnnestunumatest paigaldustest tasasuse kriteeriumit silmas pidades.

2022. aastal kõige siledamalt rajatud tee asub Rakvere–Ranna- pungerja riigimaantee kilomeetritel 10–15 rekonstrueeritud teelõi- gul, kus mõõdeti tee pinnakatte tasasuse indeks 0,60. Seekordsed siledaimad teelõigud jaotusid suhteliselt võrdselt üle Eesti, mis on regionaalarengu mõttes vägagi tervitatav nähtus. Samuti on mõõtmistulemuste põhjal positiivne näha, et asfaltkatte rajamise kvaliteet on viimastel aastatel Eestis jõudsalt paranenud. Asfaltkatte rajamine on keerukas ja kompleksne protsess, mistõttu nõuab väga tasase tulemuse saavutamine ehitajalt suuri inves- teeringuid ja motivatsiooni. Mõõtmistulemuste põhjal on näha, et Eesti tee-ehitajad hoiavad ühtlaselt kõrget taset. Muretsema paneb vaid asjaolu, et lähiaastatel on teedesektori rahastus enneolematult väike, mis paneb kogu sektori äärmiselt keerulisse seisu ning loomulikult kajastuvad tehtud poliitilised sammud lähitulevikus ka teede seisukorras ja taristu arengus.

Teede Tehnokeskuses mõõdab teede tasasust mõõtmisinsener Egon Horg (pildil), kes on seda tööd teinud juba enam kui 20 aastat.

83

TEEJUHT / NR 5

Powered by