Teejuht kevad 2023

MAA

ENNETUSTEGEVUS

Jaanuarikuus oli Transpordiameti ristmeedia-

lahenduse fookus eakatel liiklejatel

Laura Tammeorg , Transpordiameti turundusekspert

Eakate osakaal Eestis tõuseb iga aastaga, seetõttu suureneb ka eakate sõidukijuhtide arv liikluses. Tänapäeval on 65aastaste ja vanemate seas juhtimisõigus omandatud ligikaudu 100 000 eakal. akad liiklejad saavad viga või hukka sarnases suurusjärgus E nii jalakäijate kui ka sõiduautojuhtidena. Näiteks 2021. aastal sai liikluses viga 65 eakat jalakäijat, 53 sõiduautojuhti ja 39 jalgratturit, hukkus lisaks seitse eakat jalakäijat, viis sõiduautojuhti ja üks jalgrattur. Jaanuarikuus olid Transpordiameti ristmeedialahenduse fookuses eakad liiklejad. Kuu aja vältel kajastasime seda liiklusohutusalast teemat mitmes kanalis ja eri nurga alt. Tõime välja eaka liikleja eri- pärad, kuidas ta käitub liikluses ning millega tuleks arvestada nii neil kui ka teistel liiklejatel, rõhutasime eakate tervisekontrolli olulisust liiklejana, rääkisime, mida teeb Transpordiamet jalakäijate ohutu- seks ning vestlesime eakate liiklejatega, kes jagasid oma kogemusi autojuhi ja jalakäijana tänapäevases tihedas liikluses. Teemat kajastati uudistesaates „Reporter“, „Postimees Grupi uudisteportaalide rubriigis „Liikleja“, raadiojaamades Kuku, Elmar ja MyHits, saates „Liikleja“ ning lisaks Transpordiameti sotsiaal- meediakontodel.

„Liikleja“ saate üheksanda osa pealkirjaks oli „Eakad liikluses“.

„Liikleja“ saate üheksanda osa pealkirjaks oli „Eakad liikluses“ Jaanuarikuu „Liikleja“ saates olid fookuses eakad liiklejad. Miks tuleb alates 65. eluaastast iga viie aasta tagant tervisekontrollis käia? Kas ja kuidas erineb eakas sõidukijuht noorest juhist? Miks on oluline kanda helkurit? Millega tuleb arvestada teed ületades nii asula- sisesel kui asulavälisel teel? Saates said sõna Transpordiameti eks- perdid, liikluspsühholoog ja eakad liiklejad. Saatejuht oli Jaanus Koort.

Saate teemade lühemad lõigud olid jaanuarikuu jooksul eetris „Reporteris“.

86

TEEJUHT / NR 5

Powered by