Teejuht kevad 2023

„Liikleja“ saate üheksanda osa pealkirjaks oli „Eakad liikluses“.

Foto: Shutterstock

Jaanuarikuus olid Transpordiameti ristmeedialahenduse fookuses eakad liiklejad.

Foto: Postimees.ee kuvatõmmis

Miks on eakamana suurem tõenäosus sauda liiklusohtlikesse olukordadesse? Perearst Eero Merilind: tervisetõendi üks eesmärkidest on, et inimene käituks liikluses ohutult Liikluse ohutumaks muutmiseks tuleks liiklejatel lasta proovida teiste rolle Liikluspsühholoog: kui oskame ruumi ja teistega arvestada, mahume kõik ühte linna ära Reporter: Millisena näevad elukogenud juhid tänast liiklust ja mis ohud selles varitsevad? Linnaliikluse eripärad: mis ohud varitsevad jalakäijaid? Ees mehed käivad oma autodega hedamini kontrollis kui ise ars juures! Kellel on ülekäigukohal õigus, kas jalakäijal või autojuhil?

„Reporteri“ saatelõikudega saab tutvuda siin:

„Liikleja“ rubriigis avaldati neli eakatest liiklejatest kõnelevat ohutusalast artiklit:

87

TEEJUHT / NR 5

Powered by