Teejuht kevad 2023

MAA

Veebruarikuus oli Transpordiameti ristmeedialahenduse fookus ohutul liiklemisel maastikusõidukitega ENNETUSTEGEVUS

Laura Tammeorg , Transpordiameti turundusekspert

ullu toimus maastikusõidukijuhi osalusel 15 liiklus- M õnnetust, milles sai vigastada 15 ja hukkus üks inimene. Need on maastikusõidukitega toimunud viimase viie aasta kõige suuremad vigastatute arvud ühe aasta kohta. Õnne- tuste põhjuseks on oma võimete ülehindamine ning maastiku- sõiduki juhtimisega kaasnevate riskide alahindamine ning vähene või olematu sõiduki käsitlemise oskus. Veebruarikuus oli Transpordiameti erilise tähelepanu all ohutu liik- lemine maastikusõidukitega. Kuu aja vältel oli teema mitmetes kanalites erineva nurga alt käsitletud. Selgitasime maastiku- sõidukite kaitsevarustuse kandmise olulisust, näitasime, kus tohib ja kus ei tohi liigelda maastikusõidukiga ning tõime välja erinevaid ohte, mis kaasnevad nendega liiklemisel, kui puudub oskus käsit- leda sõidukit. Näitasime, kuidas on liigelda maastikusõidukiga

„Liikleja“ saate kümnenda osa pealkirjaks oli „Maastikusõidukiga liiklemise ABC“.

Kuu aja vältel avaldati neli maastikusõidukitega seotud liiklusohutusalast artiklit nii eesti kui ka vene keeles.

88

TEEJUHT / NR 5

Powered by