Teejuht kevad 2023

MAA

ENNETUSTEGEVUS

Liiklusohutuskampaania „Kui oled roolis, pane telefon puhkama”

Kerstin Kolmann , Transpordiameti meediakampaaniate juht

Märtsis pöörab Transpordiamet taas tähelepanu roolis telefoni kasutamise ohtlikkusele, tuues tänavatele ja meediasse korduskampaania „Kui oled roolis, pane telefon puhkama“. õrvaliseks ja segavaks tegevuseks liikluses saab pidada kõi- K ke, mis viib juhi tähelepanu sõiduki juhtimiselt eemale. Enamlevinud kõrvalised tegevused on lisaks telefoni kasu- tamisele näiteks GPSi seadistamine, söömine-joomine ja lastega tegelemine.

seda on ohutu teha. Tegelikkuses on igapäevastes liiklussituat- sioonides juhi tähelepanu alati hajutatud – korraga tuleb kesken- duda nii mitmele auto juhtimisega seotud aspektile kui ka liiklus- korraldusele, teiste juhtide käitumisele ja muudele võimalikele ootamatustele. Teiste liiklejate tegevust ei ole võimalik kontrollida, kuid juht saab teha kõik selleks, et mitte kaotada telefoniga rääkides oma niigi piiratud tähelepanu ressurssi. Olgu selleks roolis helistamine, sõnumite saatmine, pildistamine või sotsiaalmeedia kasutamine, röövib telefon autojuhilt kõige tähtsa- ma – tema tähelepanu. Seepärast annabki kampaania selge soovi- tuse roolis olles telefon puhkama panna. Kampaanias kasutatakse tele- ja raadioklippe, välireklaami ja sotsiaalmeediat. Ohutumaks liiklemiseks: Ÿ Mõtle marsruut enne teele asumist läbi. Ÿ Seadista telefonis Do Not Disturb While Driving funktsioon või selle võimaluse puudumisel lae alla rakendus, mis välistab sõidu ajal telefoni kasutamise. Ÿ Telefoni kasutamiseks peata sõiduk ohutus kohas või palu sõnumi saatmiseks ja kõnele vastamiseks kaassõitja abi. Ÿ Väikelapsega sõitma minnes arvesta võimalusel lisaajaga, et vajadusel teha temaga tegelemiseks pause. Ÿ Väldi helistamist pereliikmele või kolleegile, kui tead, et ta on sel ajal roolis. Tööandjana julgusta oma töötajaid roolis olles kõne- dele mitte vastama, vaid ohutus kohas peatudes tagasi helis- tama. Puhkav telefon ei võta su tähelepanu ära ülekäiguradadelt ega jalakäijatelt, teistelt autodelt ega ratturitelt, seega kui oled roolis, pane telefon puhkama.

Teavituskampaania keskendub ennekõike roolis telefoni kasutami- sele kui ühele levinumale ja ohtlikumale probleemile.

Eelmise aasta küsitlusuuringu tulemustest selgus, et suurem osa sõidukijuhtidest on veendumusel, et nad kasutavad roolis olles tele- foni nii vähe kui võimalik ning oskavad seejuures ka hinnata, millal

2022. a sõidukijuhi väsimuse ja tähelepanematuse teemalisest küsitlusuuringust selgus:

Ÿ sõiduki juhtimise ajal on telefoni kasutanud 66% kõikidest sõidukijuhtidest; Ÿ 94% vastanutest nõustub, et sõiduki juhtimise ajal on sõnumite ja sotsiaalmeedia postituste jälgimine mobiiltelefonist väga ohtlik; Ÿ roolis telefoni kasutajaid on keskmisest enam meeste, kuni 34aastaste ja sõidukiga tööülesandeid täitvate juhtide seas; Ÿ telefoni hoiab käes 60% sõiduki juhtimise ajal telefoniga rääkivatest juhtidest. Telefoni kasutatakse valdavalt kõnedele vastamiseks (95%) ja pereliikmetele helistamiseks (75%). Töökõnesid teeb roolis olles 59% telefoniga rääkivatest juhtidest; Ÿ sõiduki juhtimise ajal on telefoni kasutamise tõttu liiklusohtlikku olukorda sattunud 15% sõidukijuhtidest.

Vaata liiklusohutuskampaania klippi.

90

TEEJUHT / NR 5

Powered by