Teejuht suvi 2023

MAA

LIIKLUSKORRALDUS

Foto: Transpordiamet

Projekti kogueelarve oli 2 597 242

Teabetablood edastavad kiireid teateid liiklusolude muutumisest, mida näevad liiklejad hoiatuse saanud teelõigu eel.

eurot

Nutikad liiklusmärgid – mugavam liiklus

Urmas Glase , Teejuhi kaasautor

Nutikad liiklusmärgid säästavad liiklejate aega, suurendavad ohutust ja aitavad teeomanikul kohaneda ilmastiku väljakutsetega.

Muutuva teabega tablood ja liiklusmärgid annavad liiklejatele operatiivset infot.

62

TEEJUHT / NR 6

Powered by