Teejuht suvi 2023


Kuhu suunas liiguvad tee, lennunduse ja merenduse valdkonnad?
6

VESI
10

Kaido Peremehe veealune elu
12

NMIS – navigatsioonimärgistuse haldamise tugitarkvara Eestis
16

Põlved vatiseks
20

Eesti astub samme intelligentsete mereinfosüsteemide kasutuselevõtuks
26

Meretuulepargi ehitus –katsumus nii merel kui maal
28

Lapsed merega sõbraks!
30

Millisel laeval on jalad?
32

Transpordiameti ja Keskkonnaameti inspektorid tuvastasid Lämmijärvel mitu rikkumist
36

Meretranspordi kasutamise võimalustest sõidukite transportimisel
38

Jaagarahu –kunagine Saaremaa süvasadam
42

MAA
46

Sander Salmu: transpordisektor muutub keskkonnasõbralikumaks
48

Pärnumaal asuv Tori sild sai uueks
52

Tori sildade ajaloost
56

Eesti ökoduktid toimivad hästi
59

Nutikad liiklusmärgid –mugavam liiklus
62

Bituumeni asendamine ligniiniga ja selle mõju asfaltsegude toimivusele
66

Ära liikle nagu peata kana!
70

Transpordiamet tunnustas parimaid teehoiupartnereid
78

Maanteemuuseumis leidis kodu iseliikuv teehöövel V-1
79

Märtsikuus olid Transpordiameti ristmeedialahenduse fookuses kõrvalised tegevused liikluses
80

Maikuus olid Transpordiameti ristmeedialahenduse fookuses asulavälised kiiruseületamised
82

Suvine joobes juhtimise ja veeõnnetuste ärahoidmise teavituskampaania „Sul on selgroogu“
84

ÕHK
86

Grete Piirsoo –hooldustehnikust õhusõidukite korrasoleku kontrollijaks
88

Kuidas saada kaugpiloodiks?
92

Droonid teevad võidukäiku nii lahinguväljal kui ka tsiviilkasutuses
94

Irdtorn: Eesti maailmas esirinnas
97

Tartus valmib mehitamata õhusõidukite testala
98

Tallinna lennujaam –Eesti õhuvärav juba pea 87 aastat!
99

ASi Tallinna Lennujaam süsinikujalajälg on kolme aastaga vähenenud veerandi võrra
102

Lennuakadeemiasse sisseastumine: tasub proovida!
105

Satelliitnavigatsiooni signaali häiringud ja mõju lennundusele
108

Eesti lennupäevad tulevad taas!
110

Aprillikuus oliTranspordiametiristmeedialahendusefookusesdroonide ohutulennutamine
112

www.transpordiamet.ee

Powered by