Teejuht kevad 2023

2022

Liikuvuse planeerimise teenistus Emajõe elektronkaartide koostamine artograafiaosakonna üheks mahukamaks projektiks 2022. K aastal oli Emajõe elektrooniliste kaartide (ENC) koostamine. Emajõgi on kaetud kuue elektronkaardiga mõõtkavas 1 : 2000. Suuremõõtkavaliste sadama- ja sildumiskaartide koosta- mine nõuab suurt täpsust ja andmete üksikasjalikku läbivaatust, aga 100 km pikkuse jõe katmine sellel mõõtkaval on väljakutse omaette. Ühe kaardi koostamiseks ja kontrollimiseks pidid selle oma terava silmaga üle vaatama vähemalt neli inimest. Kõige ajamahukam oli sügavuste paiknemise kontrollimine, samuti tuli jälgida, et samasügavusjooned jookseksid iga meetri tagant õigesti ja kitsastes kohtades tuleb neid vahepeal ka ühendada, et kaart oleks loetav. Teine mahukas tööprotsess oli uute mõõdistuste lisamine, sest alati ei kattu mõõteala servast servani, seega tuleb kogu ala üle vaadata ja info klappima saada nii maismaa kui ka mõõdistamata alaga. Hüdrograafia infosüsteemist võetud hüdro- graafilised mõõdistused tuli Emajõe puhul teha mitmes osas, et tarkvara suure töökoormuse all kokku ei jookseks ja sujuvalt liiguks. Palju aega kulus ka geomeetriavigade parandamisele, sest kaardid olid tavapärasest palju suuremad. Emajõe ENC koostamisel sai tööprotsessi ka oluliselt tõhustatud, et säästa aega maismaal paikneva navigeerimiseks vajaliku info lisamiseks.

Sügisel toimus ühistranspordi aastakonverents koos tegijate tunnustamisega 30. septembril 2022 andis Transpordiamet esmakordselt välja Eesti ühistranspordi valdkonna tegude ja tegijate tunnustused kolmes põhikategoorias ja viies eritunnustuse kategoorias. Pidulik tunnus- tuste üleandmine toimus konverentsi „Kuhu liigud, Eesti ühistrans- port?“ raames, mis tõi kokku ligi sada ühistranspordi valdkonna esindajat, eksperti ja ettevõtjat üle Eesti. Tunnustuste ülevaade ja konverentsi ettekanded on leitavad siit. Konverentsi korraldasime koostöös Tallinna Ülikooli rahvusvahelise projekti CARIN-PTga, grupiarutelu kokkuvõte on leitav siit. Loe üritu- se kohta lähemalt . Teejuhi talvenumbrist

Transpordiamet ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium tunnustasid tänuüritusel eeskujulikumaid ühistranspordi valdkonnas tegutsejaid.

Fotod: Transpordiamet

Riigiteede ruumikujude korrastamine teeregistris Teeregistris hallatakse Eesti teedevõrgu infot ligikaudu 50 andme- kihi ulatuses. Kaardil nähtavad teejooned peavad tegelikkusega võimalikult hästi vastavuses olema, et nende peal saaks näidata ja korrektselt adresseerida teega seotud andmeid (kate, liiklus- sagedus, sillad jpm). Mullu jõudis lõpuni korrastustöö, mille käigus uuendas teeregistri üksus riigiteedel ligikaudu 4000 teeosal ruumi- kujusid. Tegemist oli üsna suure käsitööga, mille käigus oli vaja nihutada õigesse kohta hinnanguliselt vähemalt 100 000 teejoone murdepunkti. Parandatud ruumiandmete kvaliteet võimaldas oma- korda oluliselt tõsta edasist riigiteede andmetäpsust. Teede ruumikujude korrastamise töövahenditeks kasutati ESRI GIS - Desk- top tarkvara ArcMap. Korrektsed teedevõrgu algandmed tagavad usaldusväärsed analüüside tulemused ja teedevõrguga seotud otsused ning võimaldavad väljastada kvaliteetsed teedevõrgu andmed teistele riigiasutustele, koostööpartneritele jne.

Näide Kaarsilla juurest. Värvilised sügavused tulevad hüdrograafia infosüsteemist HIS, kus on peal mõõteala koos kivide, sügavuste ja takistustega. Programm teeb automaatse sügavusvaliku, kuid kartograaf peab oma silmaga kõik üle kontrollima. Samuti tuleb joonistada samasügavusjooned iga meetri tagant.

126

TEEJUHT / NR 5

Powered by