Teejuht kevad 2023

Foto: Transpordiamet

Viienda parvlaeva laiendatud kontseptsiooni leping sõlmitud ja tööd käivad 5. septembril sõlmis Transpordiamet lepingu suursaarte ja mandri vahel sõitma hakkava uue parvlaeva kontseptsiooni väljatöötami- seks Soome ettevõttega Deltamarin Ltd. Alates sellest päevast on projekti meeskond koos teiste osalistega aktiivselt arutlenud mitmete teemade üle, mis puudutavad uue parv- laeva kontseptsiooni ja funktsionaalsusi. Uue kontseptsiooni koha- selt kasutab uus parvlaev liikumiseks elektrit, on 100% vesiniku- valmidusega, on ristkasutatav nii Saaremaa kui ka Hiiumaa liinil ning mahutab ca 200 sõidukit. Kontseptsiooni alusel valmistakse ette parvlaevade projekteerimise ja ehitamise riigihange ning minnakse edasi parvlaeva projekteerimise ja ehitamisega. Laev peab valmis saama 2026. aastal.

Taristu haldamise teenistuse direktor Janar Tükk

öödunud aastale tagasi vaadates tuleb kõigepealt M tunnustada ja kiita inimesi – nii meie enda töötajaid kui ka meie lepinguosalisi, sest aasta ei olnud kellelegi kerge. Aastat mõjutas loomulikult Venemaa kallale- tung Ukrainale, mis tegi meie esialgsetesse plaanidesse mitmeid korrektiive. Osa objekte ja tegevusi tuli koguni ära jätta, mõned realiseerusid pooleldi ja juba sõlmitud lepingutes tuli hakata uusi kokkuleppeid sõlmima. Tagasi vaadates julgen öelda, et saime kõigega hakkama. Heitlikus, ebakindlas ja keerukas maailmas toimetamine paneb meid pidevalt proovile, mistõttu ootan uuelt aastalt natuke vähem ebakindlust ja rohkem stabiilsust.

Viienda parvlaeva esialgne eskiis.

EVA 317 ümberehitus teeninduslaevaks Ümberehituse eesmärk oli parandada laeva võimekust, et tagada suurenenud nõudlus ametiabi osutamisel kohalikele omavalitsus- üksustele, kelle territooriumi koosseisus on väikesaar(ed) ja samuti teistele haldusorganitele. Ümberehituse käigus suurendati teki pindala ja laeva kandevõimet, uus kandevõime on maksimaalselt 31 tonni. Ümberehituse tulemusel saab laeva kasutada järgmisteks tegevus- teks: vedada kütust, elusloomi, loomasööta, prügi, olmejäätmeid, ohtlikke jäätmeid, kaupu, ehitusmasinaid ja reisijaid (kuni 12 ini- mest). Laev võib kanda/teisaldada väiksemat ujuvvahendit, hoolda- da navigatsioonimärke, teha poitöid Väinamerel ja osutada muud ettenägematut abi. Vaatamata geopoliitilistele muudatustele (ma- terjalide ja seadmete tarneraskused) ja ülemaailmsele hinnatõusule (hüperinflatsioon) valmisid projekti hankelepingujärgsed tööd õigel ajal.

Ümberehituse käigus suurendati teki pindala ja laeva kandevõimet, et tagada suurenenud nõudlus ametiabi osutamisel kohalikele omavalitsusüksustele.

Foto: Transpordiamet

129

TEEJUHT / NR 5

Powered by