Teejuht kevad 2023

2022

Tugiteenuste teenistus

Fotod: Transpordiamet

Loodi tugigrupp leidmaks lahendusi riigihanke lepingute muutmiseks enemaa sõda Ukraina vastu ning sellest tingitud ehitus- V ettevõtete ja ka teiste lepingupartnerite nõuded, lepingute muutmise arutelud ja läbirääkimised on kindlasti märk- sõnad, mis iseloomustasid õigusosakonna ja hankeüksuse tööd 2022. aastal kõige enam. Sõja puhkemise järel laekuma hakanud ehitusmaterjalide, kütuse- ja energiahindade kallinemise taotluste tõttu loodi töögrupp, mille ülesandeks oli leida lahendused, kuidas täiesti uues olukorras võimaldada riigihanke tulemusel sõlmitud lepingute muutmist ja meie partneritele lisaraha maksta. Sõlmiti laevastikuga meretöö lepingud ning koostati kvalifikatsioonipõhised ametijuhendid Personalivaldkonna kõige ressursimahukamaks ja keerukamaks projektiks oli kindlasti merendusvaldkonna, eelkõige laevastiku, tööajaarvestuse põhimõtete ülevaatamine ja nendes selguse loo- mine. See oli teema, mille keerukust ja sellega kaasnevat töömahtu ei osanud alguses keegi hinnata. Aastate jooksul kuhjunud murekohtade tuvastamiseks, nende parimal võimalikul moel lahti harutamiseks ja uute, seadusega kooskõlas olevate ning läbi- paistvate lahenduste välja töötamiseks kulus üheksa kuud tihedat tööd. Aasta lõpus laevastikuga sõlmitud meretöö lepingud ja kvalifikatsioonipõhiseks tehtud ametijuhendid on selle projekti otsene tulem. Samuti tegi see võimalikuks ülemineku riiklikule tööajaarvestussüsteemile TOPLIS. Kindlasti ei saa teemat veel lõpetatuks lugeda, sest tööajaarvestuse eest vastutavate juhtide koolitamine nii arvestuspõhimõtete seadusandliku poole pealt kui ka tehnilistes küsimustes jätkub. Elektritõukeratta kampaania võitis Selge Sõnumi auhinna Kommunikatsiooni- ja turundusosakonna suurimaks edulooks võib nimetada elektritõukeratta teavituskampaaniat „Kui tõuksiga, siis kainelt, üksi ja rahulikult“, mis pälvis Selge Sõnumi auhinna kate- goorias „parim selge sõnumiga tarbetekst koos tarbepildiga“. Selge ja lihtsa kergliikurite ohutuskampaaniaga tuletasime meelde elektriliste tõukerataste ohutusreegleid. Teavituskampaania kestis 2022. aastal maikuust septembrini. Kokku korraldasime 2022. aastal , mis tuletasid meelde ohutut käitumist nii seitse kampaaniat

õhus, vees kui ka maal. Sotsiaalmeedias osutus edukaimaks väike- laevajuhtide kampaania oma levikuga. Teavitustegevuse fookuses oli digitest, millega paadisõiduhuvilised said hinnata oma teadmisi merepraktika, seadusandluse ja õigete ohutus-, pääste- ja esmaabi- vahendite kohta. Ilmus uus digiajakiri Teejuht Mullu liikusime sammu keskkonnasäästlikkuse poole ning koon- dasime kaks paberajakirja üheks digiajakirjaks Teejuht. Uus digiajakiri kajastab ameti kõiki tegevusvaldkondi: merendust, maan- teid ja lennundust. Ajakirjast leiab kaasahaaravat lugemist nii erialaspetsialist kui ka lihtsalt huviline. Kajastame selles erinevaid transpordi ja liikuvuse arengusuundi ja tegevusi, uurimistulemusi ning olulisemaid üritusi ja konverentsidel arutatud teemasid, tutvus- tame huvitavaid persoone ning jagame teadmisi liiklusohutusest maal, vees ja õhus. Aastaga on tasuta digiajakiri saanud kokku 825 püsitellijat ning igat numbrit loetakse üle 10 000 korra. Digiajakiri sai tunnustuse ka asutuse sees. Nimelt hääletasid kollee- gid digiajakirja võitjaks Aasta tegu 2022 kategoorias, mis on suuna- nud meid tegema keskkonnasõbralikke valikuid nii, et meie töö tulemusena väheneb CO jalajälg. ₂ Suvine teavituskampaania „Kui tõuksiga, siis kainelt, üksi ja rahulikult“ pälvis 2022. aasta selge sõnumi võistluse auhinna.

130

TEEJUHT / NR 5

Powered by