Teejuht kevad 2023

Reet Reili Tugiteenuste teenistuse direktor

ugiteenuste 2022. aasta kokkuvõtteks on paslik öelda – T oli alles aasta! Kahjuks ei saa seda hõisata rõõmsalt ja nägu naerul, sest liiga palju oli kriisist kriisi sumpamist ja raskeid teemasid, mille lahendamine kestab tänase päevani. See oli aasta, mis pani proovile ja kompas piire. Ma olen väga tänulik oma meeskonnale ja nendele inimestele, kellega tulime läbi ka kõige keerulisematest olukordadest ja kes pidasid vastu vaata- mata kõigele – sügav kummardus teile kõigile selle eest! Uus aasta, ma loodan, tuleb tegus ja positiivsete arengutega. Saame korda organisatsiooni struktuuri ja käivitame Transpordi- ameti sellisena, nagu seda näha tahame. Suuremad nurgad peaks olema juba maha lihvitud ja koostöö inimeste vahel sujub järjest paremini. Üks mis inimesi liidab, on rasked ajad, on keegi tark kusagil öelnud. Kui seda nüüd uskuda, siis peaks me küll väga tugevalt kokku liimitud olema!

2022. aastal lammutati vana Kõinastu tulepaak ja püstitati uus.

Renoveeriti Kõinastu tulepaak Kõinastu on väike looduskaitsealune laid, mis asub Väinameres Väikese väina ja Lõpemere vahel. Laid kuulub Saaremaa valla Kõi- nastu küla koosseisu. Kõinastul ei ole sadamat ning laiu ja Muhu saare vahel on meri nii madal, et sobiva meretaseme korral saaks sealt läbi sõita ka maastikusõidukiga. Asukoha eripära arvesse võttes jõuti juba projekteerimise käigus otsusele, et materjalide laiule toimetamisel ja tööde tegemisel tuleb kasutada helikopterit. See lahendus sobis ka Keskkonnaametile, sest looduskaitsealusel laiul puuduvad materjalide veoks piisava kandevõimega teed ja meritsi läheneda ei ole võimalik madala veetaseme tõttu. Suure töö tulemusena läbis tulepaak täieliku uuenduskuuri. Vana tulepaak oli 12,9 meetri kõrgune puidust tunnuskilbiga metall- sõrestiktorn. Uus tulepaak on põhimõtteliselt üks suur metalltoru, mille ülemises osas on silindriline tunnuskilp. Tunnuskilbi mater- jalina kasutati alumiiniumprofiili ning sellele kleebiti punane kile. Samuti muutus tulepaagi kõrgus, mis aluspinnast mõõdetuna on 14 meetrit, sest see paigaldati vana tulepaagi asukohast mõned meet- rid eemale, et vältida võimalikke ranna erosioonist tulenevaid prob- leeme.

Asukoha eripära tõttu kulgesid tööd tavapärasest teistmoodi ning asjade transpordiks kasutati helikopterit.

131

TEEJUHT / NR 5

Powered by