Teejuht kevad 2023

VESI

Mõningaid näiteid VDES (AIS + ASM + VDE) kasutusest: Laeval: Ÿ Laevade trasside vahetamine peamiselt kokkupõrgete vältimiseks; Ÿ laevaettekannete edastamine laevaette- kannete süsteemis (ingl Gulf of Finland Reporting , GOFREP); Ÿ diferentsiaal GNSSi parandite edastamine AIS või VDES kanalitel; Ÿ kaardiuuendused, sh jääkaardid; Ÿ täiendav infovahetus SAR operatsioonide korraldamisel; Ÿ elektroonilises kaardiinfosüsteemis (ECDIS) ümbritsevast laevaliikluse olukorrast täieli- kuma pildi saamine; Ÿ digitaalsete navigatsioonimärkide (AIS AtoN ja virtuaalmärgid) tekitamine laevade ECDIS kuvaril; Ÿ ohutuse ja logistikaga seotud digitaalse informatsiooni vahetamine nii laevade kui ka laevade ja kaldaasutuste vahel. Kaldal: Ÿ Laevaliiklusteeninduse (VTS) täiendav töö- riist laevaliikluse juhtimisel, digitaalne info- vahetus; Ÿ laevade paiknemine ja laadungi jälgimine, sadamate logistika tõhustamine; Ÿ laevaliikluse analüüs, näiteks meremajan- duse planeerimisel; Ÿ AIS eetri ühiskasutuse ajajaotussüsteemi reserveeringute manageerimine (AIS M20) – ajajaotus tööks erinevates ajapiludes on vajalik selleks, et samal sagedusel korraga töötavatel raadiojaamadel ei tekiks konflikte (eri jaamade raadiosignaalide interferentsi); Ÿ AIS AtoN märkide ja virtuaalpoide haldamine ja monitooring; Ÿ ASM ja VDE side organiseerimine VDES baasjaamade mõjualal ( VDL management ) – võrreldes automaatse AIS andmesidega on ASM ja VDE lisandumisega suurenenud vajadus side korraldamiseks, mis realiseeri- takse Terrestrial Bulletin Board vahenditega loomaks efektiivne ja konfliktivaba andme- side.

Joonis: Tarnspordiamet

VDES on raadiosidesüsteemi ülesehituse joonis.

Joonis: Tarnspordiamet

AIS/VDES baasjaamade paiknemine.

Foto: https://moverdb.com/shipping-traffic-density/

Laevaliikluse tihedus.

24

TEEJUHT / NR 5

Powered by