Teejuht talv 2022

Sillapäeval Tartus (2021).

Teede Tehnokeskusest 1964: Autotranspordi ja Maanteede Ministeeriumi Projekteerimise-Uurimise kontorist eraldus teede laboratoorium, mis hakkas kandma nime Teedeehituse Kesklaboratoorium ja asus Tallinnas aadressil Ristiku põik 8. Järgnevate aastate jooksul toimus mitu ühinemist ja lisandus tegevusvaldkondi. 1992: Eesti Vabariigi taasiseseisvumisel liideti ettevõte Maanteeametiga ja uueks nimeks sai Maanteeameti Tehnokeskus. 1994: Maanteeameti Tehnokeskusega liideti Eesti Maanteeprojekt. Tegevusvaldkond täienes teede ja sildade projekteerimisega. 2000: Maanteeameti Tehnokeskuse baasil loodi vabal turul tegutsev ja isemajandav Aktsiaselts Teede Tehnokeskus, mille omanik on Eesti Vabariik ja mis allus toona Teede- ja Sideministeeriumile (nüüd Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile). 2003: ASiga Teede Tehnokeskus liideti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse kuulunud Keskus Ehitus Test. Ettevõtete ühendamisel sai Teede Tehnokeskuse uueks asukohaks kinnistu aadressiga Väike-Männiku 26, Tallinn. 2022: AS Teede Tehnokeskus tegutseb avatud turu tingimustes edukalt ja otselepingud riigiga puuduvad. 40 töötajaga ettevõte osutab teenuseid peale Eesti veel Lätis, Leedus ja Saksamaal.

ehitajate kutsestandard toob kohustuse kutsetunnistust seitsme aasta tagant uuendada, aga selle aja jooksul jõutakse vajalikud täiendusõppe punktid kindlasti kokku saada. Elame-näeme.“

Tuleb loota, et erialastel koolitustel käiakse ikka teadmiste, mitte ainult täiendusõppe punktide saamise eesmärgil.

Järelkasv on olemas Mis puudutab noorte pealekasvu, siis Eva peab seda rõõmustavaks. Teedeehitust õpivad toredad ja hakkajad noored, kes sulanduvad kiiresti seltskonda. Eva usub, et vilja on kandnud ka endise Maan- teeameti nelja aasta tagune projekt, kus teedeinsenerid käisid 100 Eesti koolis oma eriala tutvustamas. Suure kogemusepagasiga naine paneb uuele põlvkonnale süda- mele, et enne ametnikuks saamist võiks omandada objektidel prak- tilise töötamise kogemuse. Noored võiksid mõnikord vanematelt olijatelt uurida, kuidas enne neid asjad on olnud, et pääseda samade ämbrite kolistamisest. Süda tuksub teede rütmis Eva tõdeb, et koolitusi ta ise mõttega alati ei jälgi, aga nii palju on ikka külge jäänud, et teehoolde korraldamisega võiks ta ehk isegi hak- kama saada. „Teede ehitamine jäägu teistele, aga tunnistan, et kui me abikaasaga nädalavahetustel Muhumaale sõidame, jälgin huviga liikluskorraldust ja kõike tee peal toimuvat. Kui ikka olen midagi eriti jaburat märganud, olen palunud auto seisma jätta ja

91

TEEJUHT / NR 4

Powered by